H14. TAKARDAN SHIGAR DA BAYANAN DIREBAN TSARIN SIFIRI NA GAGGAWA (Hausa)


Wannan takardan yana daya daga cikin Tsarin Sifiri na Gaggawa wajen rubuto bayanan aikin Direban gaggawa.